Захиалга хүргэх хугацаа

Улаанбаатар хот дотор:

Захиалга баталгаажсанаас 1-2 хоногтОрон нутагт:

Аймгийн төв 5-7 хоног.


Сумын төв 7-14 хоног.


(Таны захиалгыг хүргэх өдрүүдэд утсаа нээлттэй байлгахыг хүсье)