Захиалга хүргэх хугацаа

Улаанбаатар хот дотор:

Захиалга баталгаажсанаас 1-2 хоногт

Орон нутагт:

Орон нутгийн унаанд тавьж өгнө. Унааны төлбөрийг захиалагч өөрөө хариуцна.
Бидний авч буй хүргэлтийн үнэ нь хот доторх хүргэлт буюу таны захиалгыг Авто вокзал руу хүргэж өгөх зардал юм. 

(Таны захиалгыг хүргэх өдрүүдэд утсаа нээлттэй байлгахыг хүсье!)